PRZYDATNE STRONY WWW

CENTRALNA BAZA ORZECZEŃ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

  1.  Reforma rolna: symbol sprawy: 6290
  2. Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich: symbol sprawy: 6076
  3. Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych: symbol sprawy: 6070
  4. Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę: symbol sprawy: 6100

 

SĄD NAJWYŻSZY

  1.  BAZA ORZECZEŃ: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza%20orzecze%C5%84.aspx

2. AKTUALNE ZAGADNIENIA PRAWNE:

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia%20prawne.aspx?el=Izba%20Cywilna

 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

  1. BAZA ORZECZEŃ: http://www.trybunal.gov.pl/OTK/otk_dpr.asp
  2. BIEŻĄCE ORZECZENIA:http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2010/rozprawy.htm

BAZA ORZECZEŃ PROKURATORII GENERALEJ SKARBU PAŃSTWA

http://bip.prokuratoria.gov.pl/orzeczenia_wydane_w_sprawach_pro/

 CENTRALNA BAZA DANYCH KSIĄG WIECZYSTYCH 

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html