Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność z dniem 01 stycznia 2019 r. cz. 2

Z dniem 01 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów użytkowanie wieczyste ustanowione na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe z pewnymi wyjątkami automatycznie przekształciło się we własność.

W tym wpisie zostanie opisana kwestia procedury ujawniania ustawowego przekształcenia prawa użytkowania w księdze wieczystej.

W typowych sytuacjach podstawę do ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowić będzie zaświadczenie potwierdzające przekształcenie  wydawane przez:

 1. starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej – w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;
 2. odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa – w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Równocześnie przewidziano dwa tryby i terminy wydania zaświadczeń stwierdzających przekształcenie:

 1. z urzędu: ogólnie przyjętą zasadą jest, iż zaświadczenia mają być wydawane z urzędu, a wtedy termin na ich wydanie wynosić będzie 12 miesięcy od daty przekształcenia prawa; jeśli w tym terminie zaświadczenie nie zostanie przesłane na bezczynność właściwego organu służy ponaglenie a następnie w przypadku dalszej zwłoko skarga na bezczynność;
 2. na wniosek: tryb wnioskowy wydania zaświadczeń wynosi 4 miesiące od daty złożenia wniosku przez uprawnionego. Powoduje to, że osoby, które będą chciały wcześniej ujawnić prawo własności w Księdze Wieczystej będą mogły złożyć wnioski o wydanie zaświadczenia, nie czekając na otrzymanie zaświadczenie wydawanego z urzędu.

Ustawa wyznaczyła organowi wydającemu zaświadczenie 14-dniowy termin na przesłanie zaświadczenia do ksiąg wieczystych, licząc od dnia jego wydania. Na podstawie wskazanego zaświadczenia nastąpi wpis do księgi wieczystej prawa własności gruntu oraz wpis do działu III księgi wieczystej roszczenia o opłatę (tj. informacji o wysokości opłaty przekształceniowej i czasie jej wnoszenia).

 

Wydanie zaświadczenia na wniosek to koszt 50 zł opłaty skarbowej, natomiast wpis do Księgi wieczystej jest wolny od opłat sądowych i następować będzie przez sąd wieczystoksięgowy z urzędu, gdzie zawiadomienie o wpisie wysyłane będzie na adresy wskazane w zaświadczeniu.

r.pr. Dariusz Śmiłek

5 myśli w temacie “Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność z dniem 01 stycznia 2019 r. cz. 2

 1. Wojciech Kowalski 27 stycznia 2019 / 5:39 pm

  C z y przekształcenie użytkowania wieczystego we własność gruntu OD 1 STYCZNIA 2019 R. , o b e j m u j e t a k ż e zwrócone przez Miasto St.W-wa dla b.właścicieli grunty nieruchomości ” D E K R E T O W Y C H ” ?

  • r.pr. Dariusz Śmiłek 28 stycznia 2019 / 8:14 am

   Tak. Ustawa obejmuje również te grunty. Dodatkowo na mocy art. 8 tej ustawy za przekształcenie opłaty nie wnoszą osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy:
   a) wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego,
   b) użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie:
   – art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. poz. 279 oraz z 1985 r. poz. 99),

   – innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.

   • Wojciech Kowalski 31 stycznia 2019 / 1:46 pm

    ALE WG,INFORMACJI Z URZĘDU DZ.MOKOTÓW W WARSZAWIE USTAWA OBEJMUJE W Y Ł Ą C Z N I E TE GRUNTY „DEKRETOWE” ,KTÓRE SĄ P O D Z A B U D O W Ą M I E S Z K A N I O W A ,A N I E OBEJMUJE GRUNTÓW NIEZABUDOWANYCH .

   • r.pr. Dariusz Śmiłek 31 stycznia 2019 / 6:34 pm

    Jest to prawidowa informacja gdyż jak wskazuje sam tytuł ustawy z 20.7.2018 r. dot. ona jedynie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Grunty niezabudowane na cele mieszkaniowe wyłączone są spod tej ustawy. Co nie podlega przekształceniu zostało wskazane w tym wpisie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s