Służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego

Bardzo często zdarza się, iż na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste posadowione są urządzenia przesyłowe. W tym przypadku pojawia się pytanie czy użytkownik wieczysty może domagać się od przedsiębiorcy przesyłowego ustanowienia odpowiedniej służebności przesyłu.

Zdaniem Sądu Najwyższego dopuszczalne jest ustanowienie służebności przesyłu (art. 305 (1) Kodeksu cywilnego) na prawie użytkowania wieczystego (zob. postanowienie z dnia 20 kwietnia 2016 r., V CSK 523/15). Uzasadnieniem takiego poglądu, z którym się zgadzam jest fakt, iż po oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste właściciel nieruchomości traci faktyczną możliwość korzystania z gruntu. Racjonalne jest zatem aby decyzję w przedmiocie czy obciążyć nieruchomość prawem (tu użytkowanie wieczyste) podejmował podmiot, który faktycznie z niej korzysta.

Użytkownik wieczysty zatem a nie właściciel jest bezpośrednio zainteresowany w uregulowaniu stanu prawnego urządzeń przesyłowych istniejących lub planowanych na wykorzystywanym przez niego gruncie.

Powyższe należy uzupełnić istotną i najnowszą uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2017 r. (sygn. akt III CZP 101/16) zgodnie z którą: Służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego; użytkownik wieczysty nie może jednak skutecznie żądać ustanowienia takiej służebności, jeżeli urządzenia przesyłowe – zainstalowane przez przedsiębiorstwo państwowe  w okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej – znajdowały się na nieruchomości Skarbu Państwa przed oddaniem jej w użytkowanie wieczyste.” Uchwała ta istotnie zatem ogranicza możliwość ustanowienia służebności przesyłu na użytkowaniu wieczystym.

r.pr. D. Śmiłek

Jedna myśl w temacie “Służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego

  1. Wojciech Kowalski 30 Maj 2017 / 8:30 pm

    A W MOIM PRZYPADKU-WARSZAWSKIEGO GRUNTU DEKRETOWEGO, WŁAŚCICIEL GRUNTU MIASTO ST.W-WA U K R Y Ł O PRZY ODDAWANIU MNIE GRUNTU W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE F A K T I S T N I E N I A POD WIĘKSZĄ CZĘŚCIĄ TEGO GRUNTU I N S T A L A C J I CIEPŁOWNICZEJ SPEC-NIELEGA LNIE ZAISTNIAŁEJ ZA PRL w 1974r. DZIAŁKA N I E BYŁA OBJĘTA DZIAŁANIEM USTAWY O W Y W Ł A S Z C Z E N I A C H -TAK TEŻ SPEC-VEOLIA N I E MA PRAWA D O U Z Y S K A N I A SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA TEJ DZIAŁCE. MIASTO N I E ZGADZA SIĘ NA USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI NA TEJ DZIAŁCE-
    ZGODNIE Z MOIM STANOWISKIEM. VEOLIA P O M I M O T O W N I O S K U J E W S Ą D Z I E O S Ł U Ż E B N O Ś Ć NA DZIAŁCE. E K S P E R T STWIERDZA , Ż E VEOLIA M A M O Ż L I W O Ś Ć FIZYCZNĄ I TECHNICZNĄ D L A P R Z E N I E S I E N I A RUR P O Z A MOJĄ DZIAŁKĘ .
    J A W I E M ,Ż E P R A W O – N O W E W Y K Ł A D N I E SĄDU NAJWYŻSZEGO S Ą K O R Z Y S T N E D L A M O J E G O INTERESU PRAWNEGO- tj. B R A K U MOJEJ ZGODY NA OBECNOŚĆ RUR VEOLII N A MOJEJ DZIAŁCE ?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s