Sposób korzystania z nieruchomości wiąże nabywcę użytkowania wieczystego

Przy użytkowaniu wieczystym sposób korzystania (tj. konkretna formę, metoda lub tryb wykonania) z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste lub jej przeznaczenie (tj. cel, jakiemu ma służyć nieruchomość) określony jest w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie. Konsekwencją zaniechań w tym zakresie może być rozwiązanie umowy przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie (art. 240 Kodeksu cywilnego) lub korzysta z nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie (art. 33 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Co ważne postanowienia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste dotyczące sposobu korzystania z tej nieruchomości w obowiązującym stanie prawnym podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej (art. 30 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Tu pojawia się pytanie czy nabywca użytkowania wieczystego jest związany postanowieniami umowy dot. ustanowienia użytkowania wieczystego w zakresie sposobu korzystania z nieruchomości jeżeli nie były one ujawnione w księdze wieczystej?

Skoro nabycie w tym przypadku ma charakter pochodny, to nabywca nabywa tylko takie prawo, jakie przysługiwało zbywcy (nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet). W konsekwencji, treść umowy zawartej przez właściciela gruntu z użytkownikiem wieczystym decyduje o zakresie praw i obowiązków nabywcy prawa użytkowania wieczystego, dlatego też postanowienia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste dotyczące sposobu korzystania z niej wiążą kolejnego nabywcę prawa użytkowania wieczystego także wtedy, gdy nie zostały ujawnione w księdze wieczystej (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2015 r., I CSK 129/14).

r.pr. D. Śmiłek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s