Wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy po otwarciu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego

Od dnia 01.01.2016 r. obowiązuje ustawa  z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej: Pr.Restr.), która przewiduje m.in. otwarcie przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego.  Naczelną zasadą prawa restrukturyzacyjnego jest zasada określona w art. 3 ust. 1 Pr. Restr. zgodnie z którą celem tego postępowania jest zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika i uniknięcie ogłoszenia jego upadłości. Wskazana ustawa odniesie także skutki w zakresie obowiązujących umów najmu lub dzierżawy i możliwości ich wypowiedzenia w przypadku gdy dojdzie do otwarcia przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Jak się przyjmuje w skład przedsiębiorstwa dłużnika wchodzą nie tylko składniki stanowiące jego własność, ale również takie, z których korzysta na podstawie umów obligacyjnych, a których wyłączenie uniemożliwiałoby mu lub utrudniło kontunuowanie działalności, a tym samym wykonanie ewentualnego układu. Dlatego zgodnie z art. 256 ust. 1 Pr. Restr. od dnia otwarcia postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyśpieszonego postępowania układowego wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwa dłużnika bez zezwolenia rady wierzycieli lub odpowiednio sędziego – komisarza (zgodnie bowiem z art.  139 ust. 1 Pr. Restr. jeżeli rada wierzycieli nie została ustanowiona, czynności zastrzeżone dla rady wierzycieli wykonuje sędzia-komisarz ) jest niedopuszczalne.

Należy przy tym zauważyć, że o ile zobowiązania umowne powstałe przed otwarciem postępowania są objęte układem, a ich nieuiszczenie nie może być podstawą rozwiązana umowy, to wierzytelności powstałe później winny być wykonywane przez dłużnika na bieżąco, a powołany przepis nie chroni przed wypowiedzeniem umowy z powodu jej niewykonywania, jeżeli ma to miejsce po otwarciu postępowania. Wniosek taki wynika wprost z treści art. 256 ust. 3 Pr. Restr. zgodnie z którym w przypadku gdy podstawą wypowiedzenia umowy jest niewykonywanie przez dłużnika po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego zobowiązań nieobjętych układem (tj. powstałych po dniu otwarcia restrukturyzacji) lub inna okoliczność przewidziana w umowie, jeżeli zaistniały po dniu otwarcia postępowania, wymogu o uprzedniej zgodzie na wypowiedzenie umowy nie stosuje się.

Przy tym trzeba pamiętać także o art. 246 Pr. Restr. wedle którego postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego lub jego otwarcia zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest dłużnik, są nieważne.

 r.pr. D. Śmiłek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s