Pozwolenie na budowę inwestycji przesyłowej nie przesądza dobrej wiary

Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20.11.2015 r. (sygn. akt III CZP 76/15).

Sąd ten wyraźnie stwierdził, iż „posiadacz, który wie, że dysponuje decyzją wydaną w procesie budowlanym, która nie może wykreować tytułu do cudzej nieruchomości w postaci służebności o treści służebności przesyłu, nie może być uznany za posiadacza służebności w dobrej wierze, a więc takiego, który w sposób usprawiedliwiony, choć błędny, jest przekonany, że jego posiadanie służebności jest legalne.”

Oznacza to w praktyce 30 – letni termin zasiedzenia dla podnoszonego przez przedsiębiorstwo przesyłowe zarzutu zasiedzenia służebności przesyłu np. w procesie o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

r.pr. D. Śmiłek

3 myśli w temacie “Pozwolenie na budowę inwestycji przesyłowej nie przesądza dobrej wiary

 1. Wojciech Kowalski 26 sierpnia 2016 / 7:22 am

  JEST N O W S Z Y WYROK SN,KTÓRY STWIERDZA ,ŻE P A Ń S T W O W A JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (np.spec), N I E MIAŁA PRAWA DO ZASIEDZE NIA NA P A Ń S T W O W Y M GRUNCIE, CO WYWOŁUJE N I E A K T U A L N O Ś Ć CYTOWANEGO TU S T A R S Z E G O WYROKU S N.

  • r.pr. Dariusz Śmiłek 26 sierpnia 2016 / 8:50 am

   WSKAZANA UCHWAŁA DOTYCZY KWESTII DOBREJ LUB ZŁEJ WIARY PRZY ZARZUCIE ZASIEDZENIA PODNOSZONYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZESYŁOWE. W mojej ocenie zatem dotyczy trochę innej kwestii niż ta opisana przez Pana. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa wyrażoną m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2009 r. (IV CSK 291/09, http://www.sn.pl), postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2003 r. (V CK 24/03, niepubl), postanowieniach Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2008 r., (sygn. akt III CSK 73/08), z dnia 16 października 2009 r. (II CSK 103/09) oraz z dnia 14 listopada 2012 r. (sygn. akt II CSK 120/12):
   1. Przedsiębiorstwa państwowego nie można uznać w okresie do dnia 1.2.1989 r. za samoistnego posiadacza nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności gruntowej (art. 352 KC). Oznacza to, że niedopuszczalne jest zaliczanie posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe wykonywanego przed tą datą do okresu potrzebnego do nabycia służebności przez zasiedzenie przez następcę prawnego tego przedsiębiorstwa.(…).
   2. Wyłączone jest zaliczenie przez zakład energetyczny do okresu niezbędnego do zasiedzenia prawa odpowiadającego służebności przesyłu, czasu przez jaki z nieruchomości korzystało do dnia 1.2.1989r. przedsiębiorstwo państwowe będące poprzednikiem prawnym firmy przesyłowej.

   • Wojciech Kowalski 26 sierpnia 2016 / 12:21 pm

    JESTEM PRZEKONANY,ŻE WYROK SN z dnia 10.07.2013 r.,sygn.akt V CSK 320/12 STANOWIĄCY O TYM,ŻE P A Ń S T W O W A JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA N I E MOGŁA Z A S I E D Z I E Ć SIĘ NA GRUNCIE, N A L E Ż Ą C Y M T E Ż DO P A Ń S T W A , G E N E R A L N I E O D B I E R A PRAWO DO UŻYWANIA TERMINU „Z A S I E D Z E N I E” PRZEZ FIRMY-SPÓŁKI PRZESYŁOWE DO RO SZCZENIA Z ICH STRONY O „S Ł U Ż E B N O Ś Ć P R Z E S Y Ł U, KTÓRE TO FIRMY ZA PRL BYŁY PRZEDSIĘBIORSTWAMI P A Ń S T W O W Y M I, KORZY STAJĄCYMI W Ó W C Z A S Z P A Ń S T W O W Y C H GRUNTÓW, FAKTY CZNIE ZAGARNIĘTYCH PRAWOWITYM WŁAŚCICIELOM – np. DEKRETEM WA RSZAWSKIM BIERUTA..

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s