Solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli lokalu garażowego za zapłatę podatku od nieruchomości

Wedle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (art. 3 ust. 4 i 5) jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.  Zastrzec jednak trzeba, iż jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

W przypadku zatem gdzie garaż wielostanowiskowy znajdujący się w budynku i posiadający odrębną księgę wieczystą, we własności którego dane osoby mają przypisane poszczególne udziały, jako całość podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Innymi słowy nie jest dopuszczalnym w jednej decyzji adresowanej do konkretnej osoby opodatkowanie udziału we własności lokalu garażowego (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, I SA/Kr 1559/12).

Co więcej Do czasu zniesienia współwłasności nie jest dopuszczalne odstąpienie od wyrażonej w art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zasady solidarnego obciążenia obowiązkiem podatkowym w podatku od nieruchomości współwłaścicieli władających nieruchomością (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2007 r. sygn. akt II FSK 1748/06).

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji wymiarowej w zakresie podatku od nieruchomości powinno zatem w takich przypadkach toczyć się z udziałem wszystkich współwłaścicieli i kończyć się decyzją stwierdzającą solidarny obowiązek podatkowy wobec wszystkich współwłaścicieli. Powyższe oznacza, iż jeżeli decyzja opiewa jedynie na część podatku obliczonego w zakresie odpowiadającym udziałowi danego współwłaściciela decyzja taka jest nieważna.

r.pr. D. Śmiłek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s