Nie wszystkie czynności sądowe przerywają bieg zasiedzenia służebności przesyłu

Przedmiotem rozpoznania przez Sąd Najwyższy było następujące zagadnienie:

„Czy wytoczenie przez właściciela nieruchomości przeciwko posiadaczowi służebności przesyłu, a przed dniem 3 sierpnia 2008 r. przeciwko posiadaczowi służebności gruntowej polegającej na korzystaniu z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do eksploatacji urządzeń, o których mowa w art. 49 k.c., powództwa o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności przerywa bieg terminu zasiedzenia służebności przesyłu?”

 W dniu 26 listopada br. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów (sygn. akt III CZP 45/14) podjął następującą uchwałę:

„Wytoczenie przez właściciela nieruchomości przeciwko posiadaczowi służebności przesyłu, a przed dniem 3 sierpnia 2008 r. przeciwko posiadaczowi służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu, powództwa o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści tej służebności, nie przerywa biegu jej zasiedzenia.”

Powyższe orzeczenie oznacza, iż obok założenia sprawy dot. zapłaty za bezumowne korzystanie konieczne będzie również zainicjowanie postępowania sądowego mającego na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

 

r.pr. Dariusz Śmiłek