Dziedziczenie bez działu spadku nie wyłącza działania Dekretu PKWN o reformie rolnej

Nieruchomość ziemska pn. […] o powierzchni 120 ha, stanowiąca byłą własność […] została przejęta na rzecz Państwa na podstawie dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Właściciel nieruchomości przekraczającej normy obszarowe (50 ha lub 100 ha) zmarł przed 30 sierpnia 1936 r., a spadek po nim nabyły z mocy ustawy 3 osoby każda po 1/3. Przed 1 września 1939 r. brak było działu spadku.

W związku z powyższym pojawia się pytanie czy nieruchomość powyższa podlega przejęciu na cele reformy rolnej z uwagi na kryterium obszarowe (powyżej 100 ha).

Zgodnie z art. 2 ust. 2 dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej nieważne są wszystkie prawne lub fizyczne działy nieruchomości ziemskich, wymienionych w art. 2-im ust. (1) pkt e), dokonane po dniu 1 września 1939 r.. W wersji pierwotnej przepis ten brzmiał: „Rodzina podzielona co do praw majątkowych prawnie i fizycznie przed dniem 1 września 1939 r. nie będzie uważana za jednostkę w rozumieniu części 1 p. e niniejszego artykułu.” gdzie ponadto  wprowadzony był ust. 3 w art. 2 o treści: „Podziałem prawnym w rozumieniu części 2-ej art. 2 jest podział na podstawie wyroku sądowego, ugody sądowej, aktu sporządzonego przed notariuszem zgodnie z zezwoleniem właściwej władzy ziemskiej, chociaż wpis o podziale w wykazie hipotecznym nieruchomości nie nastąpił z powodu wybuchu wojny.”

Dalej zauważyć trzeba, iż spadkobiercy nabywają spadek w chwili jego otwarcia i z tą chwilą powstaje między nimi wspólność majątku spadkowego. Wspólność ta powstaje ex lege i dotyczy majątku spadkowego traktowanego jako całość, dlatego spadkobierca ma udział w spadku, a nie w poszczególnych składnikach spadku.

Powyższe oznacza, że w w/w stanie faktycznym z powodu braku przeprowadzenia postępowania o dział spadku nieruchomość ziemska pomimo, iż stanowiła współwłasność spadkobierców to spełniała normy obszarowe określone w dekrecie PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku gdy właściciel majątku ziemskiego zmarł po 1 września 1939 r. a spadek po nim odziedziczyło kilka osób. 

r.pr. Dariusz Śmiłek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s