Sąd przy orzekaniu nie bierze pod uwagę zmian wartości nieruchomości!!!

Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości (wniosek w trybie art. 78 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – dalej „u.g.n.”.

Kolejno w przypadku braku uwzględnienia ww. wniosku użytkownikowi wieczystemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia SKO gdzie wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Niejednokrotnie jednak od wypowiedzenia złożonego przez właściciela nieruchomości do wydania wyroku przez Sąd rozpoznający sprawę mija kilka lat. Pytanie zatem:

1.      czy upoważnienie sądu (kognicja), rozstrzygającego sprawę na skutek wniesienia sprzeciwu ogranicza się do oceny zasadności aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, dokonanej przez właściwy organ (art. 78 ust. 1 u.g.n.), bądź zasadności wniosku użytkownika wieczystego o dokonanie takiej aktualizacji (art. 81 ust. 1 u.g.n.),

2.      czy też sąd, po upływie 3-letniego terminu z art. 77 ust. 1 zd. 1 u.g.n., ma obowiązek ustalenia z urzędu wysokości takich opłat za cały okres trwania postępowania, wywołanego wnioskiem, o jakim mowa w art. 78 ust. 2 u.g.n., z uwzględnieniem następujących w tym czasie zmian wartości nieruchomości?

 

W uchwale z dnia 07 lutego 2014 r. (sygn. akt III CZP 111/13) Sąd Najwyższy powyższe wątpliwości rozstrzygnął stwierdzając, iż: „W sprawie wszczętej na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), sąd rozpoznaje kwestię aktualizacji opłaty rocznej na skutek wypowiedzenia jej dotychczasowej wysokości przez właściciela nieruchomości i określa wysokość należnej opłaty obowiązującą od dnia 1 stycznia roku następującego po dokonaniu wypowiedzenia.

 Powyższe oznacza m.in., iż Sąd wydając wyrok nie bierze pod uwagę zmiany wartości nieruchomości, która mogła nastąpić w trakcie postępowania wywołanego wniesieniem wniosku przez użytkownika wieczystego. Nowa wysokość opłat, uwzględniająca zmiany wartości nieruchomości, będzie mogła być narzucona dopiero kolejnym wypowiedzeniem, które w powyższym trybie także można kwestionować.

r.pr. Dariusz Śmiłek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s