Przejęcie nieruchomości rolnych i leśnych na własność Skarbu Państwa w 1958 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego nieruchomości rolne i leśne, objęte we władanie Państwa do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przyjmuje się na własność Państwa bez względu na ich obszar, jeżeli znajdują się one nadal we władaniu Państwa lub zostały przekazane przez Państwo w użytkowanie innym osobom fizycznym lub prawnym. Nieruchomości te przejmuje się bez odszkodowania, a długi i ciężary zabezpieczone na tych nieruchomościach umarza się, z wyjątkiem służebności gruntowych, których utrzymanie w mocy uznane zostanie za niezbędne.

Przejęcie nieruchomości na własność Państwa na podstawie ww. ustawy wymagało łącznego spełnienia dwóch przesłanek: 1) objęcia nieruchomości we władanie Państwa przed wejściem w życie ustawy, tj. przed 5 kwietnia 1958 r.; 2) pozostawania tej nieruchomości we władaniu Państwa lub przekazania jej innym osobom fizycznym lub prawnym do 5 kwietnia 1958r..

Jeśli warunki te nie były spełnione obecnie można wnosić o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej na podstawie art. 9 ust. 1 ww. ustawy z tym zastrzeżeniem iż zgodnie z niektórymi orzeczeniami przejęcie mienia na podstawie art. 9 ust. 1 ww. ustawy następowało także wówczas, gdy Państwo objęło nieruchomość we władanie z naruszeniem obowiązujących procedur (tak m.in.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 1986 r., sygn. akt III ARN 18/86; uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 1991 r., sygn. akt W 5/90; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1695/09; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 1309/13).

Organem właściwym do stwierdzenie nieważności ww. decyzji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zob. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. akt I OW 37/08).

r.pr. Dariusz Śmiłek

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s