Od kiedy odsetki od odszkodowania za „grunt warszawski”?

Z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lipca 2011 r. (sygn. akt I ACa 1159/09):„Wprawdzie co do zasady zobowiązania z czynu niedozwolonego powinny być spełnione niezwłocznie po wezwaniu przez dłużnika, który popada w opóźnienie, jeżeli nie spełnia świadczenia w terminie, w którym stało się ono wymagalne, nawet jeśli kwestionuje jego istnienie lub wysokość (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 1994 r. I CRN 121/94, OSNC 1995/1/21), ale orzecznictwo dopuszcza tu pewne odstępstwa. Uregulowanie art. 363 § 2 k.c. przewiduje, że jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, to wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania. Powoduje to, że wierzyciel nie ponosi negatywnych skutków spadku wartości pieniądza w okresie od terminu płatności zobowiązania do orzekania o obowiązku zapłaty przez dłużnika. Odsetki, o których mowa w art. 481 § 1 k.c. spełniają funkcję odszkodowawczą, a częściowo także waloryzacyjną. Wobec tego przyjmuje się, że łączna suma odszkodowania i odsetek nie może przewyższać wysokości szkody. Nie znajduje również usprawiedliwienia stosowanie równocześnie dwóch mierników równoważących skutki utraty siły nabywczej pieniądza, które prowadzą do uprzywilejowania wierzyciela (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2009 r. I CSK 524/08 , OSNC 2009/4/106 czy z dnia 11 lutego 2010r., I CSK 262/09, Lex nr 738077 ).”

 Powyższe oznacza, iż w wyroku dot. odszkodowania za „grunt warszawski” Sąd zasądzi odsetki od chwili wyrokowania a nie od wcześniejszego momentu np. wniesienia pozwu czy wezwania do zapłaty Skarbu Państwa.

r.pr. Dariusz Śmiłek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s