Dopuszczalność zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego ciąg dalszy….

Jak pisałem we wpisie „Czy można się zrzec prawa użytkowania wieczystego” przepisy prawne nie regulują wprost (jak przy państwowych lub samorządowych osobach prawnych – art. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651) kwestii zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego przez podmiot inny niż państwowa lub samorządowa osoba prawna.

Obecnie na wokandzie Sądu Najwyższego zawisło pytanie prawne (sygn. akt III CZP 81/13) jednego z Sądów Okręgowych o treści: „Czy dopuszczalne jest zrzeczenie się użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, nie objętego przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, przez osobę prawną nie będącą państwową ani samorządową osobą prawną?”.

Pytanie to było skutkiem tego, iż w dniu 3 czerwca 2013 r. T. O. – notariusz w T. odmówił spółce działającej pod firmą B. spółka jawna w T. dokonania czynności prawnej polegającej na zrzeczeniu się prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa. Zdaniem Notariusza w aktualnym stanie prawnym ustawodawca umożliwia zrzeczenie się użytkowania wieczystego w ściśle określonych przypadkach, uregulowanych w art. 17b ust. 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – wyłącznie  w przypadku użytkowania nieruchomości rolnych będących własnością Skarbu Państwa, oraz art. 16 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – zezwalając  na tą czynność państwowym oraz samorządowym osobom prawnym. Spółka wniosła zażalenie na odmowę sporządzenia aktu notarialnego do Sądu Okręgowego.

Jeśli chodzi o zasadność odmowy notariusza stoję na stanowisku, iż notariusz nie miał podstaw od odmowy dokonania czynności notarialnej (sporządzenia aktu zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego). Dalej jestem zdania, iż biorąc pod uwagę, iż:

1. Użytkowanie wieczyste jest prawem na rzeczy cudzej;

2. Art. 179 Kodeksu Cywilnego dopuszczający możliwość zrzeczenia się prawa własności na rzecz Gminy miejsca położenia nieruchomości z dniem 15 lipca 2006 r. został uchylony na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z dnia 15 marca 2005 r., K 9/04, LexPolonica nr 375297, Dz.U. Nr 48, poz. 462;

należy opowiedzieć się za dopuszczalnością zrzeczenia się użytkowania wieczystego także przez podmiot inny niż państwowa lub samorządowa osoba prawna gdzie postawą złożenia takiego oświadczenia woli może być analogicznie stosowany art. 246 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedź na powyższe pytanie będzie miała niebagatelny wpływ na praktykę obrotu nieruchomościami, jak również będzie niosła za sobą istotne skutki finansowe w zakresie nieruchomości skarbowych (a także samorządowych ) obciążonych prawem użytkowania wieczystego wobec możliwości utraty lub zachowania wpływów z opłat rocznych wobec możliwości lub niedopuszczalności zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego.

r.pr. Dariusz Śmiłek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s