Gdzie złożyć wniosek o stwierdzanie nieważności „orzeczenia dekretowego”?

Dla ustalenia organu właściwego do stwierdzenia nieważności „orzeczenia dekretowego” istotnym jest ustalenie czyją obecnie własnością jest grunt objęty kwestionowaną decyzją (tzw. kryterium własnościowe).

Jak wynika z uchwały Składu 7 Sędziów NSA z dnia 05 czerwca 2000 r. (sygn. akt OPS 7/2000): Stosownie do przepisu art. 157 § 1 kpa organem właściwym do stwierdzenia nieważności orzeczenia wydanego przez Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy w przedmiocie odmowy przyznania poprzedniemu właścicielowi prawa własności czasowej (użytkowania wieczystego) do gruntu na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. 1945 r. Nr 50 poz. 279), jeżeli grunt stanowi własność gminy, jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie.”

Ww. zasada rozróżniania właściwości organu w odniesieniu do obecnej własności nieruchomości ma znaczenie wyłącznie w odniesieniu do decyzji wydawanych przez Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie, Naczelników Dzielnic oraz Prezydenta m.st. Warszawy wydanych do dnia 27 maja 1990 r.. Jeśli zatem nieruchomość stanowi obecnie własność Skarbu Państwa, to organem właściwym do stwierdzenia nieważności będzie minister – gdy wniosek dotyczy decyzji Prezydium Rady Narodowej albo Prezydenta m.st. Warszawy, a wojewoda – co do decyzji naczelników dzielnic (Gdesz Mirosław, Rewindykacja gruntów warszawskich. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa  2012  LexisNexis, s. 30).

W przypadku gdy grunt stanowi obecnie własność osoby innej niż Skarb Państwa lub Gmina m.st. Warszawy istotnym jest ustalenie czy podlegał on komunalizacji. Jeśli komunalizacja gruntu nastąpiła organem właściwym będzie w każdym przypadku Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a w pozostałych przypadkach zgodnie z powyższym rozróżnieniem minister lub wojewoda (dla gruntów stanowiących uprzednio własność Skarbu Państwa).

r.pr. Dariusz Śmiłek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s