Roszczenia związane z kablami, gazociągami lub innymi urządzeniami przesyłowymi cz. 1

Z posadowieniem na nieruchomości urządzeń przesyłowych (urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne) dla właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego wiążą się określone uprawnienia.

Jednym z „roszczeń właścicielskich” jest żądanie ustanowienia służebności przesyłu.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jeżeli przedsiębiorca przesyłowy (gazownia, elektrownia, telekom) odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń przesyłowych, właściciel nieruchomości może żądać ustanowienia służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem.

Z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu po uprzednim wezwaniu przedsiębiorcy przesyłowego do zawarcia umowy występuje się do sądu rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości. Jednocześnie w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustanowienia służebności gruntowej, w tym służebności drogi koniecznej gdzie odesłanie to odnosi się to tylko do treści wniosku o ustanowienie służebności oraz konieczności dokonania oględzin nieruchomości.

Opłata sądowa od wniosku o ustanowienie służebności przesyłu wynosi 40 zł (podobnie opłata od apelacji od postanowienia zapadłego w tym trybie – postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 czerwca 2010 r., V CZ 38/2010), a samo postępowanie toczy się trybie nieprocesowym.

Z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego wynikają jednocześnie dla właścicieli nieruchomości następujące, ważne informacje mianowicie, iż:

  1. Przed dniem 3 sierpnia 2008 r. było dopuszczalne nabycie w drodze zasiedzenia na rzecz przedsiębiorcy służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu. Okres występowania na nieruchomości stanu faktycznego odpowiadającego treści służebności przesyłu przed 03 sierpnia 2008 r. podlega doliczeniu do czasu posiadania wymaganego do zasiedzenia tej służebności po tej dacie (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2013 r., III CZP 18/13);
  2. Spółka wodna, utworzona do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do zapewnienia wody dla ludności (art. 164 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, jedn. tekst: Dz.U. z 2012 r. Nr 28, poz. 145 ze zm.), mogła nabyć przed wejściem w życie art. 305(1) – 305(4) k.c. w drodze zasiedzenia służebność gruntową odpowiadającą treścią służebności przesyłu (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r., III CZP 31/13). 

r.pr. Dariusz Śmiłek

3 myśli w temacie “Roszczenia związane z kablami, gazociągami lub innymi urządzeniami przesyłowymi cz. 1

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s