Objęcie w posiadanie gruntu warszawskiego przez gminę

Dotychczasowy właściciel gruntu, prawni następcy właściciela, będący w posiadaniu gruntu, lub osoby prawa jego reprezentujące, a jeżeli chodzi o grunty oddane na podstawie obowiązujących przepisów w zarząd i użytkowanie – użytkownicy gruntu mogli w ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia w posiadanie gruntu przez gminę zgłosić wniosek o przyznanie na tym gruncie jego dotychczasowemu właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną.

Powstaje zatem w tym przypadku istotna kwestia chwili objęcia gruntu w posiadanie przez gminę” gdyż jest to moment wyznaczający bieg 6 miesięcznego terminu do zgłoszenia wniosku o przyznanie prawa własności czasowej.

Wedle art. 4 dekretu terminy i tryb obejmowania w posiadanie przez gminę m. st. Warszawy gruntów ustalał w rozporządzeniu Minister Odbudowy w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej.

Tryb i zasady, na jakich następowało objęcie posiadania gruntu, po raz pierwszy zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Odbudowy z 7 kwietnia 1946 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie obejmowania gruntów w posiadanie przez gminę m.st. Warszawy. Stosownie do § 3 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia o przystąpieniu do objęcia gruntu w posiadanie gminy Zarząd Miejski m.st. Warszawy ogłaszał w organie urzędowym Zarządu Miejskiego (Dziennik Urzędowy Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy). Ogłoszenie mogło dotyczyć jednej działki bądź większej ich liczby. Zasadą jednak było ogłaszanie zbiorcze. Ogłoszenie winno było spełniać określone wymogi formalne tj.:1/ dokładne oznaczenie gruntów przez określenie w miarę możności numerów hipotecznych oraz imion i nazwisk dotychczasowych właścicieli, a także innych cech potrzebnych do oznaczenia gruntów; 2/ termin oględzin nieruchomości; 3/ wezwanie dotychczasowego właściciela i innych osób zainteresowanych do wzięcia udziału w oględzinach.

Przedmiotowe rozporządzenie zostało zastąpione przez rozporządzenie Ministra Odbudowy z 27 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie obejmowania w posiadanie gruntów przez gminę m.st. Warszawy. § 1 tego rozporządzenia stwierdzał, że odnosi się ono do gruntów dotychczas nieobjętych w posiadanie na podstawie poprzedniego rozporządzenia Ministra Odbudowy z 7 kwietnia 1946 r.. Rozporządzenie to bardzo uprościło procedurę obejmowania gruntów w posiadanie. Wedle bowiem § 1 tego rozporządzenia obejmowanie w posiadanie przez gminę m.st. Warszawy gruntów na obszarze m.st. Warszawy następowało w drodze ogłoszeń Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy, podanych do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w organie urzędowym Zarządu Miejskiego i w jednym z poczytnych pism codziennych wydawanych w Warszawie oraz przez rozplakatowanie.

 Naruszenie zasad obejmowania w posiadanie danych gruntów określonych ww. rozporządzeniami może być podstawą do twierdzenia, iż do objęcia posiadania nie doszło, a zatem termin do złożenia wniosku dekretowego nie zaczął biec, co oznacza iż skrajnych przypadkach można wniosek złożyć obecnie.

 r.pr. Dariusz Śmiłek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s