Czy można wypowiedzieć opłatę roczną za użytkowanie wieczyste tylko za część nieruchomości?

Zanim odpowiem na powyższe pytanie opiszę następujący stan faktyczny.

Użytkowanie wieczyste obejmuje nieruchomość, dla której prowadzona jest jedna księga wieczysta. W księdze wieczystej ujawnionych jest kilka działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości. Pismem z dnia 30 listopada 2012 r. Gmina/Skarb Państwa wypowiedziała użytkownikowi wieczystemu dotychczasową opłatę roczną tylko w stosunku do jednej z działek twierdząc, iż jej wartość wzrosła i przedstawiając na tę okoliczność prawidłowy operat szacunkowy.

Tu pojawia się pytanie czy wypowiedzenie opłaty rocznej tylko w stosunku do części nieruchomości jest skuteczne i ważne?

Otóż artykuł 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje, iż właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości.

Wedle art. 46 § 1 Kodeksu Cywilnego nieruchomościami gruntowymi są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty). Z kolei działka jest pojęciem innym od pojęcia nieruchomości. Działka jest jednostką geodezyjną, oznaczającą obszar gruntu oznaczony na mapie ewidencyjnej granicami, numerem, powierzchnią, rodzajem użytkowania i klasy gruntu. Numery działek są, wraz z innymi danymi, jedną z podstaw oznaczania nieruchomości w dziale I-O księgi wieczystej (Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólnaDmowski Stanisław, Rudnicki Stanisław Autor komentarza do ks. PIERWSZA tyt. III art. 46: Stanisław Rudnicki). Tutaj trzeba dopowiedzieć, iż działka może stanowić samodzielną nieruchomość jako przedmiot własności (jedna działka jedna księga wieczysta) albo wraz z innymi działkami wchodzić w skład większej nieruchomości, obejmującej kompleks działek (kilka działek jedna księga).

Na tle tych regulacji można przyjąć, iż obowiązuje zasada tzw. jednolitości opłaty rocznej w stosunku do jednej nieruchomości.

Odpowiadając na pytanie postawione na wstępie stwierdzić trzeba zatem, iż uprawnienie Gminy/Skarbu Państwa do wypowiedzenia opłaty rocznej nie może być dzielone i składane tylko do części nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, także w przypadku gdy w skład jednej nieruchomości wchodzi kilka działek. Właściwy organ w trybie art. 78 nie może więc wypowiedzieć opłaty tylko w stosunku do części nieruchomości (tylko do jednej działki) gdyż przedmiotem użytkowania wieczystego, a tym także samej opłaty jest cała nieruchomość, a nie każda działka z osobna.

Nadmienić przy tym trzeba, iż powyższe zagadnienie jest aktualnie przedmiotem pytania prawnego do Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 24/13 [„Czy aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, dokonywana na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) może dotyczyć jednej lub kilku działek ewidencyjnych, stanowiących jedynie część nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste?”] .

 

r.pr. Dariusz Śmiłek

Jedna myśl w temacie “Czy można wypowiedzieć opłatę roczną za użytkowanie wieczyste tylko za część nieruchomości?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s