Wygaśnięcie użytkowania wieczystego a jego wykreślenie z księgi wieczystej

Zgodnie z postanowieniami ustawy o gospodarce nieruchomościami oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej lub przeniesienie tego prawa w drodze umowy wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wpisu w księdze wieczystej (tzw. konstytutywny (prawo tworzący) wpis użytkowania wieczystego do księgi wieczystej).

W obecnie obowiązujących regulacjach prawnych brak jednak przepisów, które uzależniałby wygaśnięcie użytkowania wieczystego od jego wykreślenia z księgi wieczystej. Wspomnieć przy tej okazji warto, iż zasadą w polskim prawie nieruchomości jest deklaratoryjny, a nie konstytutywny wpis prawa do księgi wieczystej. Innymi słowy uzależnienie powstania prawa lub jego ustania od jego wpisu względnie jego wykreślenia z księgi wieczystej wymaga wyraźnego zapisu ustawy. Ten ostatni przypadek ustawodawca uregulował w odniesieniu do zrzeczenia się ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,  hipoteka) gdzie wyraźnie postanowił, iż gdy ustawa nie stanowi inaczej, a ograniczone prawo było ujawnione w księdze wieczystej, do jego wygaśnięcia potrzebne jest wykreślenie prawa z księgi wieczystej (art. 246 § 2 k.c.).

Uzupełniająco można wspomnieć, iż do zrzeczenia się użytkowania wieczystego można stosować odpowiednio art. 246 § 1 k.c. (zob. Czy można się zrzec użytkowania wieczystego)

Podsumowując, uważam, iż wygaśnięcie użytkowania wieczystego zależy od wykreślenia tego prawa z księgi wieczystej, tylko wówczas, gdy jest ono skutkiem zrzeczenia się tego prawa. Wpis o wykreśleniu prawa użytkowania wieczystego ma zatem charakter konstytutywny jedynie w przypadku zrzeczenia się tego prawa.

r.pr. Dariusz Śmiłek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s