Kto może żądać sądownego rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste?

Zgodnie z art. 240 Kodeksu Cywilnego umowa o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń. Z kolei zgodnie z art. 33 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności, jeżeli nie zabudował jej w ustalonym terminie.

Do kwestii rozwiązania umowy odnosi się także art. 65 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgodnie z którymi nie pobiera się dodatkowych opłat rocznych w razie złożenia do właściwego organu wniosku o rozwiązanie umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste gdzie w takim przypadku stosuje się przepisy art. 33 ust. 3 i 3a ww. ustawy. Oznacza to, iż wniosek o rozwiązanie umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste złożony przez użytkownika wieczystego może być uwzględniony, co prowadzi do umownego rozwiązania użytkowania wieczystego w drodze porozumienia stron, a dopiero w razie nieuwzględnienia wniosku może być wytoczone powództwo o rozwiązanie przez właściwy organ. Przy czym kwestią dyskusyjną jest czy organ w przypadku otrzymania takiego wniosku od użytkownika wieczystego ma obowiązek złożenia pozwu o rozwiązanie umowy do sądu. Moim zdaniem brak takiego obowiązku po stronie organu. Ponadto jak podaje Z. Truszkiewicz (Użytkowanie wieczyste. Zagadnienia Konstrukcyjne, s. 246): „Złożenie wniosku o rozwiązanie użytkowania wieczystego przez użytkownika wieczystego, który naruszył postanowienia umowy określające sposób korzystania z nieruchomości, stawia zatem właściciela gruntu (SP lub j.s.t.) przed wyborem między rozwiązaniem umowy a tolerowaniem tego stanu rzeczy, bez możliwości podwyższania opłat rocznych.”

 W podsumowaniu stwierdzić trzeba, iż powództwo o rozwiązanie umowy może złożyć do Sądu tylko właściwy organ (Gmina, Powiat, Województwo, Skarb Państwa) gdzie użytkownik wieczysty nie może sam wytoczyć powództwa o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

 r.pr. Dariusz Śmiłek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s