Pełne odszkodowanie za grunt warszawski

Jak pisałem w poście z dnia 13.08.2012 r. (https://reprywatyzacjanieruchomosci.wordpress.com/2012/08/13/nieuchronne-wywlaszczenie-jako-przyczyna-rezerwowa-hipotetyczna-uzasadniajaca-zmniejszenie-wysokosci-odszkodowania-za-grunt-warszawski/) w procesach gdzie dochodzi się odszkodowania za grunt warszawski na podstawie wydania decyzji odmawiającej przyznania prawa własności czasowej gdzie stwierdzono nieważność decyzji lub jej nieodwracalne skutki prawne odszkodowania winno być ustalane na podstawie wartości prawa, które uprawniony mógłby nabyć gdyby wniosek został rozpoznany pozytywnie. W procesach takich jednak Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa podnosi zarzut tzw. nieuchronności wywłaszczenia na podstawie ustawy wywłaszczeniowej z 1958 r. i żąda ograniczenia wysokości odszkodowania, które w takim przypadku wynosiłoby dużo mniejszą część wartości całej nieruchomości.

14 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt I CSK 415/12 potwierdził tę zasadę. Co więcej stwierdził, iż późniejsze nieuchronne wywłaszczenia nie ma obecnie wpływu na wysokość odszkodowania (patrz także: Rzeczpospolita z dnia 17.12.2012 r., Skrzywdzeni przez dekret wywalczyli miliony, http://prawo.rp.pl/artykul/793875,962013-Wywlaszczeni-dekretem-Bieruta-o-gruntach-warszawskich-wywalczyli-miliony-przed-sadem.html).

22 stycznia 2013 r. została podjęta przez Sąd Najwyższy uchwała w składzie 7 sędziów w sprawie o sygn. III CZP 73/12 gdzie pytanie prawne brzmiało: „Czy może mieć wpływ na wysokość odszkodowania, przysługującego w związku z wydaniem z rażącym naruszeniem prawa decyzji o odmowie przyznania prawa własności czasowej gruntu (art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.), okoliczność, że grunt ten w wypadku przyznania prawa własności czasowej podlegałby wywłaszczeniu na cele zorganizowanego budownictwa mieszkaniowego? Uchwała ta była pozytywna dla dochodzących odszkodowań za grunty warszawskie bowiem najwyższa instancja uznała, iż nawet gdyby w okresie późniejszym doszło do wywłaszczenia to fakt ten nie ma wpływu na wysokość odszkodowania i należy się ono w pełnej wysokości.(zob. także: Sąd Najwyższy: pełne odszkodowanie za grunty zabrane dekretem Bieruta).

 r.pr. Dariusz Śmiłek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s