Odmowa przyznania własności czasowej a późniejsze wywłaszczenie

W przypadku wydania decyzji nadzorczej stwierdzającej, iż odmowa przyznania własności czasowej dokonana została z rażącym naruszeniem prawa, a brak możliwości faktycznych i prawnych realizacji roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego, można dochodzić odszkodowania na podstawie art. 160 k.p.a..

W postępowaniu tym gdzie trzeba wykazać szkodę i jej wysokość istotnym zagadnieniem wydaje się kwestia późniejszego wywłaszczenia nieruchomości i nieuchronności tego zdarzenia. W szczególności chodzi tutaj o kwestie możliwości wywłaszczenia na podstawie ustawy z 1958 r. o gospodarce gruntami, która po pierwsze rozszerzała przesłanki negatywne do uwzględnienia wniosku dekretowego, po drugie wprowadzała możliwość wywłaszczenia w szczególności na cele budownictwa mieszkaniowego.

Nieuchronność wywłaszczenia zgodnie z obecnym orzecznictwem sądowym może wpływać na wysokość szkody. Obecnie na wokandzie Sądu Najwyższego jest następujące zagadnienie prawne (III CZP 73/12, http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/EditForm/III-CZP-0073_12_p.pdf): Czy może mieć wpływ na wysokość odszkodowania, przysługującego w związku z wydaniem z rażącym naruszeniem prawa decyzji o odmowie przyznania prawa własności czasowej gruntu (art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.), okoliczność, że grunt ten w wypadku przyznania prawa własności czasowej podlegałby wywłaszczeniu na cele zorganizowanego budownictwa mieszkaniowego?” Odpowiedź negatywna będzie oznaczała, iż będzie można dochodzić całej kwoty odszkodowania nawet w przypadku gdy wywłaszczenie nieruchomości byłoby nieuchronne.

Warto podkreślić, iż z praktyki sądowej wynika iż jeśli decyzja o odmowie prawa do gruntu została wydana przed wejściem w życie ww. ustawy z 1958 r., to sądy orzekają bez względu na wynik ww. uchwały Sądu Najwyższego, a ewentualne wnioski o uwzględnienie w opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego także wysokości odszkodowania zgodnej z ww. ustawą z 1958 r. są oddalane.

r.pr. Dariusz Śmiłek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s