Fundusz Reprywatyzacji – źródło finansowania roszczeń reprywatyzacyjnych

Częstokroć, do rangi najtrudniejszego problemu przy dochodzeniu roszczeń reprywatyzacyjnych na drodze wydania decyzji określającej wysokość i termin wypłaty odszkodowania urasta kwestia braku środków na realizację żądania reprywatyzacyjnego.

Okazuje się jednak, iż w polskim systemie prawa obowiązują przepisy, które niejako zabezpieczają finansowo realizację roszczeń byłych właścicieli. Zgodnie bowiem z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji z przychodów uzyskanych z prywatyzacji tworzy się m.in. Fundusz Reprywatyzacji, na rachunku którego są gromadzone środki pochodzące ze sprzedaży 5 % akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, poprzez:

  1. wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w związku z nacjonalizacją mienia,
  2. wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.),
  3. pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty w wyroku ponosi pozwany – Skarb Państwa,
  4. pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza granicami kraju,
  5. pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji celów, o których mowa w pkt 1-4.

Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa (tzw. dysponent funduszu). Wniosek o wypłatę odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego z Funduszu Reprywatyzacji przekazuje organ, który reprezentuje Skarb Państwa we właściwym postępowaniu administracyjnym lub sądowym. Wniosek, o wypłatę zawiera w szczególności: 1) odpis dokumentu zawierający tytuł wykonawczy do spełnienia świadczenia pieniężnego; 2) poświadczone przez organ wnioskujący kopie dokumentów umożliwiających weryfikację tożsamości osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia pieniężnego oraz prawidłowości jej reprezentacji; 3) wskazanie sposobu realizacji wypłaty odszkodowania lub innego wnioskowanego świadczenia pieniężnego.

W budżecie na rok 2012 r. przewidziano dla Funduszu Reprywatyzacji około 700 mln zł.

r.pr. Dariusz Śmiłek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s